Alternatief voor Algemene Leden Vergadering

 

De ALV was gepland in Mei maar kon niet doorgaan vanwege Corona. Ook na twee keer verschuiven heeft de ALV nog niet kunnen plaatsvinden in de gebruikelijke vorm. Echter, volgens de statuten moeten (en willen) wij als bestuur, jullie informeren over het reilen en zeilen binnen de club, inspraak geven en toestemming vragen voor het te voeren beleid, bestuursleden (her-)kiezen, enz.

 

Als best-mogelijk alternatief in deze tijden, hebben wij gekozen om de ALV per email te doen. In jullie mailbox zit een email met de attachment het “Voorlopige verslag jaarvergadering 2020-12-17”. Dit is het verslag van een 3-tal web meetings over de onderwerpen die we zouden bespreken met z’n allen op de gewone ALV. Graag horen wij per email van jullie of je het eens bent met de besluiten die het bestuur genomen heeft en zo ook de gekozen methode op zich. Jullie reacties zullen in het definitieve verslag van de ALV worden opgenomen. 
Reacties naar: secretaris@AVSportingBoxmeer.nl, graag voor 1 januari 2021.

Nieuws Overzicht