Baanreglement

Reglement gebruik atletiek accommodatie A.V. Sporting Boxmeer

Om samen prettig gebruik te maken van de atletiek accommodatie is hieronder voor de leden van AV Sporting Boxmeer een aantal afspraken op een rij gezet. Deze zijn bedoeld om duidelijkheid te geven over wat we van elkaar mogen verwachten tijdens trainingen en het overig gebruik van het veld.

Algemeen

 • De accommodatie betreft de honkbalveld(en), de atletiekbaan en alle overige onderdelen zoals bijvoorbeeld de dug-outs, verspringbak etc die zich bevinden binnen het hekwerk van de accommodatie
 • Gebruik van de atletiekaccommodatie door niet-leden is niet toegestaan, behoudens;
  • wedstrijddeelname
  • huurovereenkomst met stichting de Brest
  • goedkeuring van bestuur of trainer voor:
   • aspirant-leden
   • meetrainende leden andere atletiekverenigingen
 • Gebruik atletiekbaan door leden is toegestaan alleen tijdens de reguliere trainingsuren, tenzij anders overeengekomen met trainer en/of bestuur
 • Tijdens de training zijn de aanwezige trainers verantwoordelijk voor het gebruik van de accommodatie
  • aanwijzingen van trainers dienen door de leden opgevolgd te worden
  • het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot royering van het lidmaatschap
 • Blijf (atleten en trainers) voortdurend opletten wat er om je heen gebeurt, in het bijzonder bij het betreden of verlaten van de baan en het middenterrein.
 • Blijf rustig en accepteer elkaars goede bedoelingen
 • Roken en het gebruik van alcohol is niet toegestaan op de accommodatie
 • Afval in de daartoe bestemde afvalbakken deponeren, kortom de accommodatie netjes achterlaten.
 • Dieren zijn niet toegestaan op de accommodatie

Training (op de baan)

 • De looprichting op de baan is tegen de klok in. Tenzij door de trainer anders aangegeven (bijvoorbeeld bij het inlopen) is het niet toegestaan om tegen deze looprichting in te lopen
 • Instructie en warming up dient buiten de atletiekbaan plaats te vinden, evenals alle rek, strek en bewegingsoefeningen
 • Als er lopers actief zijn op de baan blijft de baan te allen tijde vrij voor de lopers
 • Lopers hebben altijd voorrang op de atletiekbaan
 • Het lopen geschied zoveel mogelijk aan de binnenzijde van de baan. Inhalen van lopers gebeurt aan de rechterzijde
 • Houd rekening met elkaars tempo en accepteer de verschillende snelheden. De snellere loper dient zich aan te passen.
 • Het herstellopen dient te gebeuren aan de buitenzijde van de baan
 • Tijdens het speerwerpen, kogelstoten en discuswerpen is het niet toegestaan gebruik te maken van de atletiekbaan
 • Alle gebruikte materialen dienen na de training weer netjes opgeruimd te worden
 • Na de training is het verplicht om de baan te vegen met de sleepnetten

Trainingen (buiten de accommodatie, duurloop of intervaltraining, in Boxmeer of Overloon)

 • Respecteer de verkeersregels!
 • Er wordt zo veel mogelijk aan één kant van de weg gelopen:
 • Dat is binnen de bebouwde kom: RECHTS
 • Op de openbare weg, buiten de bebouwde kom en waar ook gemotoriseerd verkeer op komt: LINKS
 • Op fiets- en wandelpaden buiten de bebouwde kom: RECHTS
 • Omwille van de duidelijkheid moet steeds haaks overgestoken worden, dus niet schuin!
 • Laat altijd ruimte voor andere verkeersdeelnemers
 • Het is niet toegestaan honden mee te nemen, niet aangelijnd en zeker niet los lopend.
 • Bij intervaltrainingen wordt de herstelperiode gebruikt om te ‘vegen’ dwz de snelste lopers vooraan keren om en lopen terug naar de langzamere lopers achterop om vervolgens in het volgende interval weer gezamenlijk te starten.
 • Volg steeds alle aanwijzingen van de trainer op.
 • Vanaf ca. zonsondergang tot zonsopkomst (?) is het verplicht een reflecterend vest te dragen. Bij voorkeur het gele AV Sporting Boxmeer vestje.
 • Het dragen van verlichting en lampje om armen of middel is mogelijk. Pas op dat je andere lopers of verkeersdeelnemers er niet mee verblindt.