Jan van den Berg behaalt trainersdiploma

Door alle perikelen met Corona had Jan er niet meer mee gerekend. Maar plots lag daar toch het Diploma in de bus.

Door Corona werden de trainingen afgelast, net toen Jan zijn portfolio moest klaarmaken. Er werden trainingssessies opgezet, 1:1 met de atleet. Er moest op 1.5m afstand van briefjes die nat van zweet en regen zijn, gelezen worden en met Ger Top over de keukentafel heen overlegd worden. De woensdagochtendgroep vond dat Jan het kei goed deed en gaf hem in July al alle credits en een diploma. Maar dan nu kwam het diploma “Assistent Looptrainer 2” geheel onaangekondigd plotseling in de brievenbus!

Namens alle leden, het Bestuur en in het bijzonder de Koplopers:
       Jan, van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze Mijlpaal!

Nieuws Overzicht