Algemene Ledenvergadering weer afgelast

Het zal duidelijk zijn dat de (verplaatste) Algemene Leden Vergadering (ALV) op 4 November niet door kan gaan in de geplande vorm. Daarmee vindt ook het belangrijke agendapunt van de bestuurs(her-)verkiezing niet plaats. En dat terwijl nieuwe bestuursleden zo brood nodig zijn!

We hebben het plan om de stukken die typisch op de vergadering gepresenteerd te verzamelen en jullie toe te sturen. We leggen jullie keuzes voor waar op gestemd kan worden. En natuurlijk kunnen er voorstellen, opmerkingen, bezwaren en opstekers geopperd worden. Dat kan overigens NU al, d.m.v. een email naar secretaris@AVSportingBoxmeer.nl zodat het al in het verslag opgenomen kan worden!

Bestuursverkiezing
Een heel belangrijk punt bij elke, en vooral deze, ALV is de (her-)verkiezing van de bestuursleden. Wij zijn enkele jaren gezegend geweest met een 6-koppig bestuur, maar nu zijn er 3 leden her-verkiesbaar maar ook 3 leden terug tredend! Daarom extra een oproep om je te melden om zitting te nemen in het bestuur van deze prachtige club! Je kunt enkele vergaderingen proef-draaien of er meteen vol voor gaan, de keuze is aan jou, maar meld je. De nood is echter heel hoog: Stephan en Melgo stoppen resoluut in November, Monique stopt zeker in Mei 2021.

ALV 2021
Wij hopen een echte ALV over 2020-2021 te houden op 12 mei 2021 en misschien kunnen we dan de ALV van 2019-2020 nog eens dunnetjes overdoen.

Nieuws Overzicht